SOMMAR - Cốc để nến 3c/Tealight holder, blue

    Mã sản phẩm : 004.295.39

Giá: 159,000VNĐ


Product dimensions
Height: 5 cm
Diameter: 7 cm
Package quantity: 3 pack
Product description
Glass, Tinted clear lacquer
Sản phẩm khác