LACK - Giá gỗ treo tường đen

    Mã sản phẩm : 701.861.94

Giá: 249,000VNĐ


Product dimensions
Length: 30 cm
Depth: 26 cm
Height: 5 cm
Max. load: 3 kg

Product description
Shelf: Particleboard, Fibreboard, ABS plastic, Acrylic paint
Filling material: Paper
Sản phẩm khác