EKOLN - Khay để xà phòng / Soap dish

    Mã sản phẩm : 802.915.09

Giá: 119,000VNĐ


Product dimensions
Length: 13 cm
Width: 9 cm
Package measurement and weight
Article Number: 802.915.09
Packages: 1
Width: 9 cm
Height: 2 cm
Length: 13 cm
Weight: 0.13 kg
Product description
Stoneware
Sản phẩm khác