DRABBLA - Bàn chải vệ sinh/Scrubbing-brush

    Mã sản phẩm : 604.362.78

Giá: 59,000VNĐ


Only for domestic use.
Product dimensions
Length: 10 cm
Width: 6 cm
Product description
Polypropylene plastic
Sản phẩm khác