BLOMNING - Bộp đựng chè, coffee/Coffee/tea tin

    Mã sản phẩm : 403.732.05

Giá: 99,000VNĐ


Product dimensions
Length: 11 cm
Width: 7 cm
Height: 20 cm
Product description
Tinplated steel, Paint
Sản phẩm khác